17.4.2019
TC1-COD(2017)0353
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011
(EP-PE_TC1-COD(2017)0353)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 393kWORD 125k
Juridisk meddelelse