17.4.2019
TC1-COD(2017)0353
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011
(EP-PE_TC1-COD(2017)0353)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 431kWORD 128k
Teisinis pranešimas