17.4.2019
TC1-COD(2017)0353
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 17 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011
(EP-PE_TC1-COD(2017)0353)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 400kWORD 126k
Juridische mededeling