17.4.2019
TC1-COD(2017)0353
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 17 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011
(EP-PE_TC1-COD(2017)0353)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 401kWORD 120k
Rättsligt meddelande