18.4.2019
TC1-COD(2018)0042
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации
(EP-PE_TC1-COD(2018)0042)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 225kWORD 61k
Правна информация