18.4.2019
TC1-COD(2018)0042
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår eksponeringer i form af dækkede obligationer
(EP-PE_TC1-COD(2018)0042)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 202kWORD 58k
Juridisk meddelelse