18.4.2019
TC1-COD(2018)0042
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis
(EP-PE_TC1-COD(2018)0042)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 214kWORD 58k
Teisinis pranešimas