18.4.2019
TC1-COD(2018)0042
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov
(EP-PE_TC1-COD(2018)0042)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 217kWORD 59k
Právne oznámenie