16.4.2019
TC1-COD(2018)0045
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013, (ЕС) № 346/2013 и (ЕС) № 1286/2014
(EP-PE_TC1-COD(2018)0045)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 268kWORD 71k
Правна информация