16.4.2019
TC1-COD(2018)0045
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om lettere grænseoverskridende distribution af kollektive investeringsinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014
(EP-PE_TC1-COD(2018)0045)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 231kWORD 65k
Juridisk meddelelse