17.4.2019
TC1-COD(2018)0061
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0061)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 351kWORD 108k
Právne oznámenie