29.11.2018
TC1-COD(2018)0065
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju od 29. studenoga 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu primjene stupnja Euro 5 za homologaciju tipa vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
(EP-PE_TC1-COD(2018)0065)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 192kWORD 57k
Pravna napomena