29.11.2018
TC1-COD(2018)0065
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2018 m. lapkričio 29 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 168/2013, kiek tai susiję su Euro 5 etapo taikymu dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių tipo patvirtinimui
(EP-PE_TC1-COD(2018)0065)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 194kWORD 56k
Teisinis pranešimas