2.10.2018
TC1-COD(2018)0066
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 2 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/…на Европейския парламент и на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (кодифициран текст)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 654kWORD 77k
Правна информация