2.10.2018
TC1-COD(2018)0066
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 2. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (kodifikation)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 399kWORD 71k
Juridisk meddelelse