2.10.2018
TC1-COD(2018)0066
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 2. listopada 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (kodificirani tekst)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 631kWORD 71k
Pravna napomena