2.10.2018
TC1-COD(2018)0066
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 2. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas (kodificēta redakcija)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 627kWORD 72k
Juridisks paziņojums