2.10.2018
TC1-COD(2018)0066
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 2 oktober 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (codificatie)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 395kWORD 71k
Juridische mededeling