2.10.2018
TC1-COD(2018)0066
***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 2 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (text codificat)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 659kWORD 73k
Notă juridică