2.10.2018
TC1-COD(2018)0066
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 2. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (kodifikované znenie)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 420kWORD 73k
Právne oznámenie