2.10.2018
TC1-COD(2018)0066
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 2 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (kodifiering)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0066)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 398kWORD 70k
Rättsligt meddelande