26.3.2019
TC1-COD(2018)0069
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 26. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0069)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 381kWORD 186k
Juridisk meddelelse