26.3.2019
TC1-COD(2018)0069
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. kovo 26 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų
(EP-PE_TC1-COD(2018)0069)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 404kWORD 187k
Teisinis pranešimas