26.3.2019
TC1-COD(2018)0069
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 26. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā
(EP-PE_TC1-COD(2018)0069)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 417kWORD 193k
Juridisks paziņojums