26.3.2019
TC1-COD(2018)0069
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 26 maart 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0069)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 382kWORD 187k
Juridische mededeling