26.3.2019
TC1-COD(2018)0069
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 26. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0069)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 404kWORD 189k
Právne oznámenie