26.3.2019
TC1-COD(2018)0069
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 26 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0069)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 388kWORD 195k
Rättsligt meddelande