12.2.2019
TC1-COD(2018)0074
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 12 februari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om upprättande av en flerårig plan för bestånd som fiskas i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordningarna (EU) 2016/1139 och (EU) 2018/973 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008
(EP-PE_TC1-COD(2018)0074)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 258kWORD 73k
Rättsligt meddelande