4.4.2019
TC1-COD(2018)0104
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 4 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo
(EP-PE_TC1-COD(2018)0104)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 255kWORD 68k
Teisinis pranešimas