17.4.2019
TC1-COD(2018)0304
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav, om ændring af forordning (EU) 2016/1627 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2115/2005 og (EF) nr. 1386/2007
(EP-PE_TC1-COD(2018)0304)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 376kWORD 120k
Juridisk meddelelse