4.4.2019
TC1-COD(2018)0390
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1806 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
(EP-PE_TC1-COD(2018)0390)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 192kWORD 54k
Právne oznámenie