11.11.2015
TRAN_AD(2015)565151
СТАНОВИЩЕ
на комисията по транспорт и туризъм
на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
относно „Към Акт за цифровия единен пазар“
(2015/2147(INI))
Докладчик по становище: Меря Кюльонен

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 435kWORD 200k
Правна информация