11.7.2018
TRAN_AD(2018)618318
СТАНОВИЩЕ
на комисията по транспорт и туризъм
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства
(COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
Докладчик по становище: Андор Дели

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 982kWORD 204k
Правна информация