11.7.2018
TRAN_AD(2018)618318
UDTALELSE
fra Transport- og Turismeudvalget
til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport
(COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
Ordfører for udtalelse: Andor Deli

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 684kWORD 148k
Juridisk meddelelse