11.7.2018
TRAN_AD(2018)618318
ARVAMUS
Esitaja: transpordi- ja turismikomisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta
(COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
Arvamuse koostaja: Andor Deli

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 673kWORD 191k
Õigusalane teave