11.7.2018
TRAN_AD(2018)618318
LAUSUNTO
liikenne- ja matkailuvaliokunnalta
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta
(COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
Valmistelija: Andor Deli

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 680kWORD 193k
Oikeudellinen huomautus