11.7.2018
TRAN_AD(2018)618318
NUOMONĖ
Transporto ir turizmo komiteto
pateiktas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/ES dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones
(COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
Nuomonės referentas: Andor Deli

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 943kWORD 149k
Teisinis pranešimas