11.7.2018
TRAN_AD(2018)618318
ATZINUMS
Sniegusi Transporta un tūrisma komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/33/ES par „tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu
(COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Andor Deli

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 947kWORD 148k
Juridisks paziņojums