11.7.2018
TRAN_AD(2018)618318
YTTRANDE
från utskottet för transport och turism
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
(COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
Föredragande av yttrande: Andor Deli

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 763kWORD 193k
Rättsligt meddelande