30.8.2018
TRAN_AD(2018)622233
СТАНОВИЩЕ
на комисията по транспорт и туризъм
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година
(2018/2046(BUD))
Докладчик по становище: Павел Теличка

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 445kWORD 71k
Правна информация