30.8.2018
TRAN_AD(2018)622233
UDTALELSE
fra Transport- og Turismeudvalget
til Budgetudvalget
om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019
(2018/2046(BUD))
Ordfører for udtalelse: Pavel Telička

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 273kWORD 68k
Juridisk meddelelse