30.8.2018
TRAN_AD(2018)622233
NUOMONĖ
Transporto ir turizmo komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2018/2046(BUD))
Nuomonės referentas: Pavel Telička

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 423kWORD 68k
Teisinis pranešimas