30.8.2018
TRAN_AD(2018)622233
ATZINUMS
Sniegusi Transporta un tūrisma komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2018/2046(BUD))
Atzinuma sagatavotājs: Pavel Telička

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 505kWORD 68k
Juridisks paziņojums