30.8.2018
TRAN_AD(2018)622233
ADVIES
van de Commissie vervoer en toerisme
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019
(2018/2046(BUD))
Rapporteur voor advies: Pavel Telička

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 191kWORD 70k
Juridische mededeling