30.8.2018
TRAN_AD(2018)622233
OPINIA
Komisji Transportu i Turystyki
dla Komisji Budżetowej
w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019
(2018/2046(BUD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pavel Telička

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 429kWORD 70k
Informacja prawna