30.8.2018
TRAN_AD(2018)622233
AVIZ
al Comisiei pentru transport și turism
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019
(2018/2046(BUD))
Raportor pentru aviz: Pavel Telička

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 425kWORD 71k
Notă juridică