30.8.2018
TRAN_AD(2018)622233
STANOVISKO
Výboru pre dopravu a cestovný ruch
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019
(2018/2046(BUD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pavel Telička

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 362kWORD 72k
Právne oznámenie