30.8.2018
TRAN_AD(2018)622233
YTTRANDE
från utskottet för transport och turism
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019
(2018/2046(BUD))
Föredragande av yttrande: Pavel Telička

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 191kWORD 69k
Rättsligt meddelande