26.9.2019
TRAN_AD(2019)639932
NUOMONĖ
Transporto ir turizmo komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentas: Daniel Freund

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 173kWORD 71k
Teisinis pranešimas