26.9.2019
TRAN_AD(2019)639932
ADVIES
van de Commissie vervoer en toerisme
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Daniel Freund

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 147kWORD 72k
Juridische mededeling